Dialogkartan är en viktig del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Översiktsplanen styr hela kommunens långsiktiga utveckling. Den visar var vi ska bygga i framtiden samtidigt som vi ska vara rädda om natur och kulturvärden. Målet är att skapa en kommun som är hållbar och bra att leva i.

Kommunens vision är att vi ska växa! Det innebär att vi kommer behöva fler bostäder och mer mark för näringslivet. För att vi ska planera rätt för framtiden måste översiktsplanen bygga på verkliga kunskaper och behov som invånarna har.

I dialogkartan kan du peka ut vilka platser som är viktiga att bevara eller utveckla, var det är bra att bygga nya bostäder eller var det behövs nya gång- och cykelvägar.

Dela med dig av din kunskap!