Var med och tyck till!

Denna enkät är en del i det framtida projektet BID stadsutveckling Hudiksvall som syftar till att utveckla Hudiksvalls stadskärna till att bli mer attraktiv och aktiv. BID är en förkortning för Business Improvement District och har som syfte att stärka attraktiviteten och affärsmöjligheter på en plats genom samfinansiering mellan tydligt definierade aktörer.

Jag som är författare av denna enkät heter Rasmus Näsman och går just nu masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH i Stockholm. Denna enkätundersökning är en del av ett masterarbete som kommer användas som underlag till fortsatt utvecklingsarbete i stadsutvecklingsprojektet. Dina svar är värdefulla för att skapa en bild av hur stadens invånare och besökare ser på Hudiksvalls stadskärna idag och i framtiden.

Deltagande på enkäten är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. Dina svar är anonyma och kommer att användas som underlag för masterarbetet.